Ayine.nl

NCS Scholingsproject

NCS is een project waarbij kinderen die in omstandigheden verkeren waardoor ze niet naar school kunnen gedurende een jaar door NCS worden opgevangen. Dagelijks ontvangen ze Engelse les van een Ghanese leerkracht (wanneer mogelijk gesteund door een vrijwilliger) en de beginselen van onderwijs om hen aan te leren dat zij kunnen leren en dat deze mogelijkheid ook voor hen is weggelegd.

Deze kinderen kennen doorgaans alleen “de taal van de straat” zowel in woord als gedrag. Het eerste jaar wordt dus ook voornamelijk gewerkt aan hun gedrag en hen wordt geleerd dat leren ook leuk kan zijn. Na een jaar op het project gaan ze naar het reguliere onderwijs. Via het project wordt het hele scholingsproces -voorbereidende jaar en volledige lagere school- gesponsord. Een kansloos kind krijgt dus op deze wijze de kans om een volledige lagere schoolopleiding te verkrijgen. Via het project neemt het leven van een kind letterlijk een wending. Momenteel zijn er 62 kinderen binnen het project die via NCS een opleiding volgen.

NCS is met spoed op zoek naar studenten voor de volgende vactures:

 

 1. Sponsorproject

Voorheen werden de kinderen door een school in Nederland gesponsord, maar die heeft afgelopen jaar aangegeven dat niet meer te kunnen doen. Vandaar dat er nu voor Ieder kind een eigen sponsor gevonden moet worden. Knelpunt is echter dat de NCS mensen idealistisch zijn en betrokken bij hun werk, maar weinig kaas gegeten hebben van Public Relations en professioneel sponsoren zoeken. Zonder sponsoren wordt het echter onmogelijk om het project voort te zetten.

 

Een kandidaat die zijn/haar tijd in Ghana wil gebruiken om het hele sponsorgebeuren “op poten te zetten”. Dit is een veelomvattende taak. Zaken die aan de orde komen zijn:

 • Hoe de potentiele sponsoren te benaderen

 • Hoe het sponsoren via het internet te promoten (facebook Nyohini Computer School en www.tamale.nl)

 • Hoe blijven de sponsoren goed geïnformeerd

     

      Gezocht

Samengevat wordt er dus een duizendpoot gezocht die de hele gang van zaken rond het sponsorgebeuren op gang gaat brengen. Meer sponsoren betekent dat de NCS meer kinderen een toekomst kan bieden.

 

 

 1. Sociaal-culturele activiteiten

Naast het scholingsprogramma verzorgt de NCS buurtactiviteiten voor de kinderen die niet naar school gaan. Deze kinderen nemen dus –nog- niet deel aan het scholingsprogramma, maar ze hangen wel de hele dag rond op straat. Om hen een min of meer zinvolle dagbesteding te geven heeft het project iedere middag inloopmiddagen waar in principe iedereen welkom is. De activiteiten die aan de kinderen worden aangeboden zijn divers, creatieve activiteiten, sport of groepsactiviteiten. Op zich zit er momenteel geen structuur in omdat het verschilt per vrijwilliger die aanwezig is. Sommige vrijwilligers duwen simpelweg een dvd in de speler en gaan in de schaduw zitten en anderen gaan op het voetbalveldje achter de school met de kinderen voetballen of zaklopen. Er zijn echter ook vrijwilligers geweest die een “kindercircus” hebben opgebouwd of anderen die met lijm en wc-rolletjes in de weer gaan. Feit is echter dat de activiteiten totaal geen continuiteit kennen. Als de vrijwilliger vertrekt, stoppen de activiteiten. De Ghanese leerkrachten zijn zeker betrokken bij de kinderen, maar ze zijn niet opgevoed met het fenomeen sociaal-culturele activiteiten en eigenlijk zien ze er ook het belang niet van in. De activiteiten van de vrijwilliger worden dus niet overgenomen als hij/zij vertrekt. Nieuwe vrijwilligers die komen moeten dus iedere keer weer vanaf het nulpunt beginnen.

 

Gezocht

Een kandidaat die in staat is om het hele programma voor de sociaal-culturele activiteiten met de kinderen die op straat rondhangen een body te geven en op te zetten. Als hij/zij vertrekt moet er een volledig draaiboek op papier staan dat als leiddraad kan dienen voor de Ghanese beroepskrachten en toekomstige vrijwilligers. 1. Uitwerken leestest

 

Omdat de kinderen die deelnemen in het project doorgaans verzorgers of ouders hebben die analfabeet, zijn beheersen ze het Engels slecht of helemaal niet. Praktijk leert dat ze deze achterstand vaak moeilijk kunnen weg werken. Dit is de reden waarom een groot deel van de kinderen na hun reguliere schooltijd bij ons terug komen om leesbegeleiding te krijgen.

Hoewel de kinderen doorgaans leergierig zijn als ze eenmaal naar school ‘mogen’ en hoewel hun vorderingen door een beroepskracht zorgvuldig worden bijgehouden is er tot op heden geen objectieve verslaglegging hoever de kinderen nou echt zijn met hun Engelse taal. Helaas mag van de leraren op de basisschool in Ghana niet altijd worden verwacht dat ze objectief scannen hoever een leerling is in zijn/haar ontwikkeling. De klassen zijn erg groot in aantal en erg rumoerig en een leerkracht zal het in het Ghanese systeem niet snel in zijn hoofd halen om een kind een jaar over te laten doen. Wat het kind ook aan kennis heeft, hij zal het kind aan het eind van het schooljaar door laten gaan omdat hij verwacht anders als een slechte leerkracht te worden betiteld. Ook stemmen de ouders meestal niet in met een jaar overdoen. Het is objectief vast te stellen dat er kinderen de lagere school verlaten die geen conversatie in het Engels kunnen voeren omdat ze er steeds tussendoor zijn geglipt. Een leerkracht kan immers onmogelijk ieder kind persoonlijk kennen in prestaties door het aantal kinderen dat in een klas zit.

Het project geeft leesbegeleiding aan alle schoolgaande kinderen (51) die momenteel deelnemen in het project. Ondanks het enthousiasme waarmee de leesjuf dat doet is het bijna ondoenlijk om van alle kinderen exact te weten hoever hun taalkennis nou werkelijk is.

 

Gezocht

Een stagiaire die zich gaat verdiepen in het Ghanese onderwijssysteem en uiteindelijk een systeem uitwerkt waarbij halfjaarlijks via een eenvoudige test het niveau van ieder afzonderlijk kind wordt vastgesteld. Aan de hand van de syllabus van de lagere school dient dus een test voor ieder schooljaar te worden opgesteld die het kind zowel rond december als rond de zomervakantie dient af te leggen. Op deze manier kan objectief worden vastgesteld of het kind voldoende kennis van de Engelse taal heeft om de lessen op de school te kunnen volgen. Als de achterstand van een kind te groot is, zal worden getracht hem/haar via extra begeleiding tijdens de leesmiddagen bij te spijkeren.

Deze objectieve testmethode bestaat momenteel niet en moet dus volledig worden gemaakt en opgesteld.

 

 

 1. Het scholingsproject

Het hele jaar door (behalve de week tussen Kerst en Oud- en Nieuwjaar) is het scholingsproject open en een ontzettend leuke stageplek voor toekomstige basisschoolleerkrachten.

Binnen het project zijn zo veel taken dat het moeilijk wordt om een exacte taakomschrijving te geven. Zaken die ‘opgepakt’ moeten worden zijn:

 

 • Assistentie tijdens de ochtendlessen. Dit kunnen algemene taken zijn, maar er is ook ruimte om lessen over te nemen en als zelfstandig leerkracht op te treden.

 • Individueel assistente. Sommige kinderen kunnen nog niet goed functioneren in de klassituatie. Zij worden dan apart genomen en met hen worden individueel bepaalde leermomenten ingelast.

 • Sport en spelactiviteiten. Kinderen uit deze doelgroep hebben een korte concentratieboog. Sommige gaan na een kwartiertje al “keten” Er zit dus veel afwisseling in het lesprogramma en voor een deel maakt ook sport en spel daar deel van uit.

 • Lessen “leren” aan de lokale leraren. Hoewel we een dvd speler in de klas hebben en kunnen werken met programma's als Sesamstraat (in het Engels uiteraard) is het niet “eigen” voor de lokale leraren om met dit soort middelen te werken. Een enthousiaste stagiaire uit het westen kan dus allerlei nieuwe leermethodieken achterlaten aan de lokale leerkachten die daar zeker voor open staan.

 • Leeshulp. Veel van de kinderen hebben grote moeite om een lesprogramma in het Engels te volgen en ze hebben extra hulp nodig om het Engels te leren lezen en begrijpen. Doorgaans gebeurt dit individueel, maar er zijn ook allerlei andere activiteiten te bedenken en in te vullen.

 • Creatieve activiteiten Zowel tijdens het ochtendprogramma als middagprogramma zijn de kinderen erg geinteresseerd om creatief bezig te zijn. Dat varieert van “knippen en plakken” tot stoepkrijten, vouwen, kleuren, tekenen en alles wat verder maar denkbaar is.

 • Samenstellen thema programma's. Stel een weekprogramma op voor de beroepskracht omtrend een thema (bv circus, vuur, water, milieu etc.)

 

In overleg met je stagebegeleider van je opleiding en de NCS kan een passende stage opdracht worden vastgesteld.

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb